Login
Main menu

Investituren maj 2017 del 1

GM

Avgående Storprior maj 2017

Snart 73 år och efter femton år som Storprior är det dags för mig att dra mig tillbaka. När jag inträdde i Orden för snart tjugo år sedan var det för att verksamheten kändes meningsfull, men jag hade inte föreställt mig själv som Stor-prior.  Men så blev det, ett mycket hedersamt uppdrag som jag har försökt förvalta på bästa sätt. Jag har också varit medlem i Grand Magistry, dvs den internationella ledningen, sedan 2010. Som specialrådgivare till Stormästaren, prins Sixte-Henri de Bourbon-Parme, kommer jag även fortsättningsvis att ingå i Grand Magistry.

När jag ser tillbaka på de gångna åren kan jag konstatera att det internationellt sett har varit en del turbulens, men att vi har lyckats fullfölja vår målsättning från 2004; att skapa en enhetlig Orden som vilar på andlighet, traditioner och hjälp till andra människor. Vi är numera en ekumenisk orden (den enda), vi har återupprättat Ordens högkvarter i Jerusalem där vi är respekterade av alla kristna kyrkor och även andra religioner. Vi tar inte ställning i politiska frågor. Våra föregångare i Orden under korstågstiden behandlade lepra och andra sjukdomar oavsett om patienten var kristen eller muslim. Människokärleken var större än annan hänsyn.

I Sverige har vi byggt vidare på den grund som tidigare storpriorer åstadkommit. Vi har kraftigt utökat vårt medlemsantal men också lyckats med att hålla en platt organisation utan underavdelningar. Den karitativa verksamheten har utvecklats och vi har utökat våra projekt i Västafrika. Genom att konsekvent arbeta inom ramen för de löften vi avgett har vi blivit det största storprioratet inom Orden. Vi är respekterade och pålitliga.

Till en chefs uppgifter hör också att sörja för successionen. Efter femton år som Storprior känns det mycket bra att lämna över rodret till Sverker Göranson, och jag önskar honom all framgång i att föra det svenska storprioratet in i framtiden.

Kent Harrskog GCLJ GCMLJ

Tillträdande Storprior maj 2017

Sverker knaJag säger precis fyllda 63 när det är dags att ta över efter Kent. En kort introduktion av mig utifrån arbetet låter så här, General (Ret), förutvarande Överbefälhavare under drygt sex år. Min bakgrund präglas av mångårigt arbete med säkerhets-/försvarsfrågor. Såväl militära studier med examen som civila studier i beteendevetenskap. Utbildning i USA och invald i US Army International Hall of Fame. Sammantaget en bred internationell erfarenhet i USA och därtill i FN och NATO-insatser under Balkankriget. Min framfart i Försvarsmakten omspänner 41 år.

I grunden är jag humanist som valde officersbanan, med förankring i värdegrundsbaserat ledarskap, för möjligheten att tillsammans med andra göra skillnad. Samma grunder förde engagemanget till Lazarus och för att från soldatens och medmänniskans perspektiv kunna bistå. Jag är Lazarit från 2007 genom kamraters introduktion. Arbetet inom Orden är en viktig hjälpverksamhet som för mig, direkt kändes meningsfull.

Jag känner mig mycket hedrad att få förtroendet som Storprior. Jag vill att vi nu fortsätter på inslagen väg genom ett konsekvent arbete som fortsatt fokuserar på att såväl öka antalet medlemmar, som målinriktat hjälparbete. Vidare ett vidmakthållande av och en utveckling av mänskliga nätverk i vilka vi fortsatt ses med respekt samt att vi funderar över hur vi genom bistånd/hjälp kan stödja en positiv och fredlig utveckling.

Sverker Göranson GCLJ

Ett varmt tack!

Ett varmt tack för uppvaktningen och vänliga ord på Karlberg!
Med vänliga hälsningar
Kent Harrskog

Postulanter

Våra nya systrar och bröder

Ola Nilsson, Stockholm, Nora & Spanien 
Efter en lång karriär inom Försvarsmakten och inom IT-branschen trivs Ola med att dela sin tid mellan Stockholm, Nora och Spanien. Ola har följt Ordens verksamhet en tid då hans fru Carina redan är syster. Han uppskattar Ordens värderingar där det sociala arbetet är en mycket viktig del för Ola. Faddrar är Carina Dickens Nilsson & Anders Blomqvist.

Viveca Rosencrantz, Malmö 
Arkitekt och ljusdesigner som kommer från en lång familjetradition av aktivt samhällsengagemang. Viveca delar Ordens starka men ödmjuka tilltro i att kunna göra världen till en bättre och mer human plats, ett arbete som baseras på den kristna trons värdegrund och Ordens karitativa historia.  Faddrar är Rebecca Agronius & Jörgen Nilsson.

Kennet Persson, Stockholm 
Med ett yrket inom Försvarsmakten uppskattar Kennet att på fritiden syssla med bl.a. historisk läsning, arkeologi och politik. Att i den fina kamratskap som Orden erbjuder kunna hjälpa behövande är en viktigt del för Kennet som också fascineras av Ordens långa historia av karitativt arbete. Faddrar är Pär Ola Dahlin & Henrik Sleszynski.

Kerstin Andres, Stockholm 
Jurist inom Försvarsmakten och på fritiden är det resor, historia och matlagning som gäller. Kerstin blev introducerad för Orden via vänner och finner Ordens historia och karitativa arbete mycket intressant, framför allt arbetet i Afrika. Faddrar är Eva Geijer Lilliehöök & Mats Geijer.

Peter Ollén, Malmö 
Entreprenör ut i fingerspetsarna och sedan länge verksam inom den grafiska branschen som bl.a. förläggare. Peter brinner för politik och speciellt äldrevården som sakfråga. Peter har lärt känna Orden genom sina faddrar och uppskattar Ordens öppenhet och inkluderande värderingar. Faddrar är Rebecca Agronius & Jörgen Nilsson.

Befordringar

Befordringar

Michael Sparreskog, upptagen i Orden i maj 2015, befordran till OLJ.

Mattias Odenberg, upptagen i Orden i maj 2015, befordran till OLJ.

Andreas Hjalmarsson, upptagen i Orden i maj 2015, befordran till OLJ.

 

Meritkors

Kent cross

Kent Harrskog förlänades med Knight Grand Cross of Merit.

Anders cross

Anders Blomqvist förlänades med Grand Officer of Merit.

Foton: Therese Särnbäck